Snížení hladiny na Slapské přehradě 2022/23

VD Slapy – snižování hladiny a kolísání hladiny v zimním období 2022/2023

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že do pátku 30. 9. 2022 (včetně) bude hladina v nádrži vodního díla Slapy udržována nad kótou min. 269,10 m n.m. (minimální letní hladina). V průběhu měsíce října bude probíhat každoroční snížení hladiny v nádrži Slapy na zimní hladinu. Pohyb hladiny v tomto měsíci lze předpokládat následovně:

  • v prvním a druhém týdnu měsíce října, tj. od 1. 10. do 14. 10., bude hladina postupně snižována z úrovně 269,10 m n.m. (min. letní hladina) na kótu 267,50 m n.m.,
  • v období od 15. 10. do 23. 10., se bude hladina v nádrži pohybovat v běžném zimním rozmezí kót 267,50 m n.m. až 268,50 m n.m.,
  • v posledním týdnu měsíce října, tj. od 24. 10. do 28. 10., bude probíhat pozvolné snižování hladiny (max. rychlostí poklesu vodního sloupce 0,2 m/den) až na kótu 266,50 m n.m. – současně se snižováním hladiny pod kótu 267,50 m n.m. bude probíhat záchranný sběr a transfer ohrožených jedinců všech druhů velkých mlžů ve vytipovaných lokalitách.
  • V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek (povodni), nebo změně provozních podmínek, může být tento harmonogram snižování upraven.

Hladina v nádrži vodního díla Slapy se bude, po provedení záchranného transferu mlžů do úrovně hladiny 266,50 m n.m., pohybovat v zimním období (za běžných hydrologických podmínek), tj. od 16. 10. 2022 do 17. 3. 2023, v rozmezí kót 266,50 – 268,50 m n.m. Prostor nad kótou 268,50 m n.m. je určen k zachycení případných zvýšených přítoků do nádrže.

Snížení dolní meze pro zimní hladinu v nádrži o jeden metr oproti běžnému stavu, tj. na úroveň 266,50 m n.m., je v tomto mimoplavebním období provedeno z důvodu probíhající stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ na vodním díle Orlík.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hlavní a jeho autorem je Martin Barták. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...