Snížení hladiny na Slapské přehradě 2022/23

Doporučujeme

VD Slapy – snižování hladiny a kolísání hladiny v zimním období 2022/2023

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že do pátku 30. 9. 2022 (včetně) bude hladina v nádrži vodního díla Slapy udržována nad kótou min. 269,10 m n.m. (minimální letní hladina). V průběhu měsíce října bude probíhat každoroční snížení hladiny v nádrži Slapy na zimní hladinu. Pohyb hladiny v tomto měsíci lze předpokládat následovně:

  • v prvním a druhém týdnu měsíce října, tj. od 1. 10. do 14. 10., bude hladina postupně snižována z úrovně 269,10 m n.m. (min. letní hladina) na kótu 267,50 m n.m.,
  • v období od 15. 10. do 23. 10., se bude hladina v nádrži pohybovat v běžném zimním rozmezí kót 267,50 m n.m. až 268,50 m n.m.,
  • v posledním týdnu měsíce října, tj. od 24. 10. do 28. 10., bude probíhat pozvolné snižování hladiny (max. rychlostí poklesu vodního sloupce 0,2 m/den) až na kótu 266,50 m n.m. – současně se snižováním hladiny pod kótu 267,50 m n.m. bude probíhat záchranný sběr a transfer ohrožených jedinců všech druhů velkých mlžů ve vytipovaných lokalitách.
  • V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek (povodni), nebo změně provozních podmínek, může být tento harmonogram snižování upraven.

Hladina v nádrži vodního díla Slapy se bude, po provedení záchranného transferu mlžů do úrovně hladiny 266,50 m n.m., pohybovat v zimním období (za běžných hydrologických podmínek), tj. od 16. 10. 2022 do 17. 3. 2023, v rozmezí kót 266,50 – 268,50 m n.m. Prostor nad kótou 268,50 m n.m. je určen k zachycení případných zvýšených přítoků do nádrže.

Snížení dolní meze pro zimní hladinu v nádrži o jeden metr oproti běžnému stavu, tj. na úroveň 266,50 m n.m., je v tomto mimoplavebním období provedeno z důvodu probíhající stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ na vodním díle Orlík.

Vendeé Globe 8. ročník


vendee_globe 8. Vendée Globe začne přesně za 200 dní a všichni ti, kteří doufají, že se zúčastní jsou si dobře vědomi, že hodiny tikají. Lodě se už připravují tento týden jedna po druhé. Některé z nich budou v Plymouthu, aby vypluli  na Transat, která začíná dne 2. května, zatímco jiní budou mířit přímo do New Yorku, aby se postavili na start v novém transatlantickém závodu z New York – Vendée (Les Sables), která začíná 29. května. Čas se podívat na to, co velitelé a jejich lodě udělali za šest měsíců od zahájení příprav na letošní Vendée Globe. Sledujte oficiální stránky závodu zde.

Volvo ocean race 2015


28.2.2015
Volvo Ocean Race 2015 čtvrtá etapa je v cílovém přístavu Auckland a všech šest plachetnic doplulo s nejrychlejším časem 20dní 2hod 31min v pořadí:

  1. Mafre            20d 02h 31m
  2. Abu Dhabi    20d 02h 35m
  3. Dongfeng     20d 02h 39m
  4. Alvimedica   20d 03h 58m
  5. Brunel          20d 06h 30m
  6. SCA             20d 09h 32m

Více o závodu kolem světa Volvo Ocean race zde

Tři Sestry vyhráli v Řecku


Kapela Tři Sestry, ale hlavně dobrý yachtaři potvrdili své kvality v mistrovství Řecka. Závod to byl se vším všudy jak se na moře sluší. Jednu rozjížďku málem nedojeli pro slabý vítr a poslední offshore zase pro změnu pro sílný, někdy až v nárazech 70 Kn silný vítr museli zrušit. To pro českou posádku Tři sestry Sailing Team.