Beaufortova stupnice

Beaufortova stupnice

beafortova_stpnice

pro moře ji vytvořil kontradmirál britského námořnictva irského původu sir Francis Beaufort v roce 1805. Původně nesloužila pouze k odhadu rychlosti větru, ale byla dvanáctibodovou škálou vztahující se k vhodnosti pro plavbu s určitým počtem plachet. Pro nenámořní použití byla upravena v roce 1850, kdy byla též přibližně určena rychlost větru u různých stupňů pomocí anemometru. Standardizována byla v roce 1923. Od roku 1969 se vyskytuje i v 16 stupňové podobě, když byla nastavena o 5 stupňovouSaffir-Simpsonovu stupnici hurikánů (SSSH). První stupeň SSSH je v takovémto případě roven 12 stupni BS, 2. stupeň SSSH odpovídá 13. stupni BS

Beaufortova stupnice
stupeň rychlost větru tlak větru v kg/m² označení 1 označení 2 znaky na souši znaky na moři
m/s km/h měření v 10 m
0 0–0,2 0–1 0 bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru. Moře je zrcadlově hladké.
1 0,3–1,5 1–5 0–0,1 vánek Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. Malé šupinovitě zčeřené vlny bez pěnových vrcholků.
2 1,6–3,3 6–11 0,2–0,6 větřík slabý vítr Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. Malé vlny, ještě krátké, ale výraznější,se sklovitými hřebeny, které se nelámou.
3 3,4–5,4 12–19 0,7–1,8 slabý vítr mírný vítr Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. Hřebeny vln se začínají lámat, pěna převážně skelná. Ojedinělý výskyt malých pěnových vrcholků.
4 5,5–7,9 20–28 1,9–3,9 mírný vítr dosti čerstvý vítr Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. Vlny ještě malé, ale prodlužují se. Hojný výskyt pěnových vrcholků.
5 8,0–10,7 29–38 4,0–7,2 čerstvý vítr Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. Dosti velké a výrazně prodloužené vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, ojedinělý výskyt vodní tříště.
6 10,8–13,8 39–49 7,3–11,9 silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává obtížným. Velké vlny. Hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny. Trochu vodní tříště.
7 13,9–17,1 50–61 12,0–18,3 mirný vichr prudký vítr Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná. Moře se bouří. Bílá pěna vzniklá lámáním hřebenů vytváří pruhy po větru.
8 17,2–20,7 62–74 18,4–26,8 čerstvý vichr bouřlivý vítr Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná. Dosti vysoké vlnové hory s hřebeny výrazné délky od jejich okrajů se začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy pěny po větru.
9 20,8–24,4 75–88 26,9–37,3 silný vichr vichřice Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy). Vysoké vlnové hory, husté pásy pěny po větru, moře se začíná valit, vodní tříšť snižuje dohlednost.
10 24,5–28,4 89–102 37,4–50,5 plný vichr silná vichřice Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy. Velmi vysoké vlnové hory s překlápějícími a lámajícími se hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké nárazovité valení moře. Viditelnost znatelně omezena vodní tříští.
11 28,5–32,6 103–117 50,6–66,5 vichřice mohutná vichřice Rozsáhlé zpustošení plochy. Mimořádně vysoké pěnové hory. Dohlednost znehodnocena vodní tříští.
12 32,7 a více 118 a více 66,6 a více orkán Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami. Vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Dohlednost velmi snížena. Není výhled.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...