Plavební komory

Plavební komory na Vltavě. Provozní doba plavebních komor, telefonický kontakt a další informace pro Povodí Vltavy a její kaskádu.

(1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po Slapy:

a) plavební komora Kořensko od 1. června do 30. září, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 19:00 hodin, v neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

b) zdvihadlo Orlík od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 17:00 hodin,
přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t,

c) plavební komora Kamýk nad Vltavou od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin,
směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny,
mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla,

d) vlek Slapy od 1. května do 30. září, v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin,
přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

(2) Mimo provozní dobu podle odstavce 1, pro plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební bezpečnosti a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat:

a) o proplavení plavební komorou Kořensko, na této plavební komoře (telefon 724138726),

b) o přepravu zdvihadlem přes VD Orlík (telefon 318694113),

c) o proplavení plavební komorou Kamýk nad Vltavou, na této plavební komoře (telefon 318677119),

d) o převoz vlekem přes VD Slapy (telefon 257740482).

(3) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín:

a) Štěchovice v období od 15. dubna do 31. října

– duben: od 8.00 hodin do 17:00 hodin,
– květen: od 8.00 hodin do 19:00 hodin,
– červen, červenec, srpen: od 7:00 hodin do 21:00 hodin,
– září: od 8:00 hodin do 19:00 hodin,
– říjen: od 8:00 hodin do 17:00 hodin,
směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny,

b) Vrané nad Vltavou v období od 15. dubna do 31. října

– duben, květen: od 8:00 hodin do 20:00 hodin,
– červen, červenec, srpen: od 7:00 hodin do 22:00 hodin,
– září, říjen: od 8:00 hodin do 20:00 hodin,

c) Praha-Modřany denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin,

d) Praha-Smíchov denně od 7:00 hodin do 22:30 hodin,

dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne,
z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin,

e) Praha-Štvanice, Praha-Podbaba denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin,

f) Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín v období od 1. května do 30. září

– od 7:00 hodin do 17:00 hodin,
v období od 1. října do 30. dubna
– od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

(4) Mimo provozní dobu stanovenou v odstavci 3, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

a) Vrané nad Vltavou v období od 1. listopadu do 14. dubna, lze předem požádat na této plavební komoře (telefon 257760311),

b) Praha-Modřany v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 241773082 nebo 724170454),

c) Praha-Smíchov o jedno proplavení směrem proti proudu v čase 23:00 hodin, pro osobní lodě bez cestujících a malá plavidla, lze požádat do 22:00 hodin na této plavební komoře (telefon 251510546 nebo 724107077),

d) Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251510546 nebo 724107077) a v době po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov,

e) Praha-Štvanice v době od 17:00 hodin do 24:00 hodin, lze požádat do 17:00 hodin na této plavební komoře (telefon 233377318 nebo 602545932),

f) Praha-Podbaba v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na této plavební komoře (telefon 224314549 nebo 724719205),

g) Roztoky až Hořín v období od 1. května do 30. září, v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na příslušné plavební komoře

– Roztoky (telefon 220911730 nebo 724735462),
– Dolánky (telefon 315787028 nebo 602312992),
– Miřejovice (telefon 315785172 nebo 724736671),
– Hořín (telefon 315622267 nebo 602778751).

(5) V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310).

(6) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310). Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...