Snížení hladiny na Slapské přehradě 2022/23

Doporučujeme

VD Slapy – snižování hladiny a kolísání hladiny v zimním období 2022/2023

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že do pátku 30. 9. 2022 (včetně) bude hladina v nádrži vodního díla Slapy udržována nad kótou min. 269,10 m n.m. (minimální letní hladina). V průběhu měsíce října bude probíhat každoroční snížení hladiny v nádrži Slapy na zimní hladinu. Pohyb hladiny v tomto měsíci lze předpokládat následovně:

 • v prvním a druhém týdnu měsíce října, tj. od 1. 10. do 14. 10., bude hladina postupně snižována z úrovně 269,10 m n.m. (min. letní hladina) na kótu 267,50 m n.m.,
 • v období od 15. 10. do 23. 10., se bude hladina v nádrži pohybovat v běžném zimním rozmezí kót 267,50 m n.m. až 268,50 m n.m.,
 • v posledním týdnu měsíce října, tj. od 24. 10. do 28. 10., bude probíhat pozvolné snižování hladiny (max. rychlostí poklesu vodního sloupce 0,2 m/den) až na kótu 266,50 m n.m. – současně se snižováním hladiny pod kótu 267,50 m n.m. bude probíhat záchranný sběr a transfer ohrožených jedinců všech druhů velkých mlžů ve vytipovaných lokalitách.
 • V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek (povodni), nebo změně provozních podmínek, může být tento harmonogram snižování upraven.

Hladina v nádrži vodního díla Slapy se bude, po provedení záchranného transferu mlžů do úrovně hladiny 266,50 m n.m., pohybovat v zimním období (za běžných hydrologických podmínek), tj. od 16. 10. 2022 do 17. 3. 2023, v rozmezí kót 266,50 – 268,50 m n.m. Prostor nad kótou 268,50 m n.m. je určen k zachycení případných zvýšených přítoků do nádrže.

Snížení dolní meze pro zimní hladinu v nádrži o jeden metr oproti běžnému stavu, tj. na úroveň 266,50 m n.m., je v tomto mimoplavebním období provedeno z důvodu probíhající stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ na vodním díle Orlík.

Vendeé Globe


Vendeé Globe závod kolem světa začne za dvanáct dní. vendee_globe Bude to krásných 80 dní, které můžete v období zimních měsíců a krátkých dnů strávit na moři. A to nejen pomcí aplikace online závodní yachting. Je jasné že Ne-budete přímo na lodi, ale tvůrci webových stránek Virtual Regatta slibují mnoho vylepšení a grafických doplňků, které by měli navodit takřka reálnou atmosféru. Navíc při použití 3D nastavení včetně vln a aktuálního větru, jako prožívají posádky na lodích… 29 kapitánů, kde samozřejmě převládá francouzská vlajka. Je to hold už světová líheň kvalitních yachtařů. Ti se utkají o Vaší přízeň, ale hlavně o zaslužené stupně vítězů. Historie a zajímavosti o kapitanéch posádek si můžete přečíst zde…

Tak nezpomňte 6. listopadu začne závod kolem světa…

Výsledky Transat 2016Milan_KolacekKonečné výsledky závodu, který trval 22 dnů 1 hodinu 6 minut a 53 sekund pro první posádku. Atlantický oceán se stal přehlídkou Francouzských posádek a konečné výsledky znamenají pro Milana a Pierra osmou pozici v Transat AG2R ročník 2016. Je vidět, že si Milan pro své trénování vybral opravdu správnou zemi s dobrým zázemím pro kvalitní yachtaře. S odstupem na první posádku ztratili 5 hodin a 41 minut. Což není tolik v porovnání s poslední lodí, který chybí do cíle ještě necelých 1000 námořních mil

 1. GEDIMAT Thierry Chabagny – Erwan Tabarly FRA
 2. GENERALI Nicolas Lunven – Gildas Mahé FRA
 3. AGIR RECOUVREMENT Adrien Hardy – Vincent Biarnes FRA
 4. BRETAGNE -CMB Sébastien Simon- Xavier Macaire FRA
 5. CERCLE VERT Gildas Morvan – Alexis Loison FRA
 6. ARTEMIS Sam Matson – Robin Elsey GBR
 7. BELLOCQ PAYSAGES Martin Le Pape – Éric Peron FRA
 8. FULGUR – EVPACO Milan Koláček – Pierre Brasseur CZE