Snížení hladiny na Slapské přehradě 2022/23

Doporučujeme

VD Slapy – snižování hladiny a kolísání hladiny v zimním období 2022/2023

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že do pátku 30. 9. 2022 (včetně) bude hladina v nádrži vodního díla Slapy udržována nad kótou min. 269,10 m n.m. (minimální letní hladina). V průběhu měsíce října bude probíhat každoroční snížení hladiny v nádrži Slapy na zimní hladinu. Pohyb hladiny v tomto měsíci lze předpokládat následovně:

  • v prvním a druhém týdnu měsíce října, tj. od 1. 10. do 14. 10., bude hladina postupně snižována z úrovně 269,10 m n.m. (min. letní hladina) na kótu 267,50 m n.m.,
  • v období od 15. 10. do 23. 10., se bude hladina v nádrži pohybovat v běžném zimním rozmezí kót 267,50 m n.m. až 268,50 m n.m.,
  • v posledním týdnu měsíce října, tj. od 24. 10. do 28. 10., bude probíhat pozvolné snižování hladiny (max. rychlostí poklesu vodního sloupce 0,2 m/den) až na kótu 266,50 m n.m. – současně se snižováním hladiny pod kótu 267,50 m n.m. bude probíhat záchranný sběr a transfer ohrožených jedinců všech druhů velkých mlžů ve vytipovaných lokalitách.
  • V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek (povodni), nebo změně provozních podmínek, může být tento harmonogram snižování upraven.

Hladina v nádrži vodního díla Slapy se bude, po provedení záchranného transferu mlžů do úrovně hladiny 266,50 m n.m., pohybovat v zimním období (za běžných hydrologických podmínek), tj. od 16. 10. 2022 do 17. 3. 2023, v rozmezí kót 266,50 – 268,50 m n.m. Prostor nad kótou 268,50 m n.m. je určen k zachycení případných zvýšených přítoků do nádrže.

Snížení dolní meze pro zimní hladinu v nádrži o jeden metr oproti běžnému stavu, tj. na úroveň 266,50 m n.m., je v tomto mimoplavebním období provedeno z důvodu probíhající stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ na vodním díle Orlík.

Olympiáda RIO 2016 yachting

Yachting na Olympiádě RIO 2016

plán jednotlivých soutěží v olympijských lodních třídách:olympiada-rio-2016-yachting

9.8.2016                                                                                                                               Po prvních rozjížďkách na olympiádě v Riu je Veronika Kozelská Fenclová na krásném se dmém místě. Viktor Teplý ve třídě Laser je zatím na 29 místě. Karel Lavický ve třídě RS:X je zatím na 26 místě.

10.8.2016                                                                                                                       Veronika Kozelská Fenclová zajela 10. a 16. místo, průběžně je dvanáctá, Viktor Teplý 30. a 19. místo a je na 27. místě. Karel Lavický zajel 30. a 25. místo. V páté rozjížďce nestihl limit a celkově je na 31. místě. Dnes jsou na programu další dvě rozjížďky ve třídách Laser i Laser Radial, surfaři mají dnes volný den.

13.8.2016                                                                                                                                    Sestřih prvních olympijských rozjížďek na České televizi:                                                    Sestřich rozjížďek třídy Nacra 16 a 470                                                                                 Záznam rozjížděk ženy třída RS:X (windsurfing)                                                                   Záznam rozjížděk muži třída RS:X                                                                                          Nejhezčí den závodů na Olympiádě Rio De Janero. Muži: 470, Laser, Finn / Ženy: Laser Radial

olympiada_rio-2016-yachting

 

Panamský průplav nové zdymadla


Stoletý Panamský průplav

už opravdu nutně potřebuje větší plavební komory. Ty byli otevřeny pro mezinárodní dopravu 1. dubna pro takřka ročním zpoždění a jejich cena dosáhla 5,25 miliardy. Nákladní lodě jsou čím dál větší a o kolize není nouze. Například jeden cestující zachytil protijedoucí dopravní kolos na videu, kdy chyba lodivoda znamenala částečné rozdrcení naváděcí lokomotivy zdymadla.

Vendeé Globe 8. ročník


vendee_globe 8. Vendée Globe začne přesně za 200 dní a všichni ti, kteří doufají, že se zúčastní jsou si dobře vědomi, že hodiny tikají. Lodě se už připravují tento týden jedna po druhé. Některé z nich budou v Plymouthu, aby vypluli  na Transat, která začíná dne 2. května, zatímco jiní budou mířit přímo do New Yorku, aby se postavili na start v novém transatlantickém závodu z New York – Vendée (Les Sables), která začíná 29. května. Čas se podívat na to, co velitelé a jejich lodě udělali za šest měsíců od zahájení příprav na letošní Vendée Globe. Sledujte oficiální stránky závodu zde.